Certificates

ISO  9001

Müşteri beklentisini aşmayı, ekip çalışmasını desteklemeyi ve tüm birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Müşteri tarafından tanımlanan kaliteye öncelik vererek yönetimin, kurumun ürün ve hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan bir yönetim uygulamasıdır.

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi, ürünün ilk aşamasından tüketiciye her adımda çevresel etkileri dikkate alarak üretimin her üretim sektöründe yapılmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

TSE

TSE Sertifikası, ülkemizde üretilen ürünler için belirlenen kriter ve uyum standartlarının karşılandığını kanıtlayan bir belgedir. TSE Sertifikası bir ürünü denetler ve uygunluğunu kontrol eder.