Şirket Politikaları

 

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemi ilkelerine uymak,

Müşteri taleplerini kusursuz karşılayabilmek,

Her birimde verimli eğitim programlarını uygulamak,

Modern üretim tekniklerini kullanmak,

Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak,

Etkin pazar araştırmaları yapmak,

 

Çevre Politikamız

Çevre yönetimi ile ilgili olan tüm kanun, mevzuat ve yükümlülüklere yerine getirmek,

Olumsuz çevresel etkileri kaynağında azaltmak, çevre kirliliğini önlemek,

Ürünlerimizi oluşturan malzemelerin seçiminde çevre dostu uygulamalar geliştirmek,

Ürünlerimizin yaşam ömründeki olumsuz çevre koşullarını azaltmaya özen göstermek,

Çalışanlarımızı yaşamın tüm alanlarında çevre gönüllüsü olmaları yönünde bilinçlendirmek,

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Çalışanlarımızı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda sürekli bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,

Bilgi Güvenliği risk yönetimini kuruluşumuzun tüm unsurlarında sistematik olarak yönetmek ve riskleri azaltacak tedbirleri geliştirmek,

Bilgi Güvenliğine ilişkin yasal kapsamdaki tüm mevzuatların süreçlerin tamamında uygulamak,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal yükümlülüklere uymak,

İş kazalarına, meslek hastalıklarına karşı çalışanlarımız, yüklenici ve ziyaretçilerimiz için sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek gerekli önlemleri almak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmalarımızı, tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi ve yönetim sistemlerimizin bir parçası olarak bütünleşik bir sistemle yönetmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve tüm kaynakları sağlamak,

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek, azaltmak için gerekli çalışmaları yapmak,

İş Sağlığı ve güvenliği konusunda ki tüm çalışmalarımızı sürekli iyileştirmek,

 

İş Ortakları Politikamız

Sosyal Uygunluk ve Yönetim Sistemleri Standartlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

 

İnsan Kaynakları Politikamız

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, UNGP (UN Guiding. Principles) doğrultusunda insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan personellerimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bilinç ve farkındalığını arttırmak,